Europa-Parlamentets beslutning af 19. januar 2016 om årsberetning om EU's konkurrencepolitik (2015/2140(INI))