Sag C-139/18 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 3. april 2019 — CJ mod Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (Appel — personalesag — kontraktansat — Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) — bedømmelsesrapport — bedømmelsesåret 2011 — påstand om annullation af den afgørelse, hvorved bedømmelsesrapporten afsluttes)