Yttrande från rådgivande kommittèn för kartell och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 28 september 2009 om ett utkast till beslut i ärende COMP/39.416 – Fartygsklassificering – Föredragande medlemsstat: Slovakien