Zadeva C-642/19 P: Pritožba, ki jo je BS vložila 29. avgusta 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 17. junija 2019 v zadevi T-593/18, BS/Parlament