Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 decembrie 2015 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 609/2014 privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei (COM(2015)0447 – C8-0277/2015 – 2015/0204(NLE))