Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. december 2015 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (COM(2015)0447 — C8-0277/2015 — 2015/0204(NLE))