2004/551/SZBP : Jednotná Akcia Rady 2004/551/SZBP z 12. júla 2004 o zriadení Európskej obrannej agentúry