Zadeva T-688/19: Tožba, vložena 8. oktobra 2019 – VeriGraft/EASME