Vec T-688/19: Žaloba podaná 8. októbra 2019 – VeriGraft/EASME