Cauza T-688/19: Acțiune introdusă la 8 octombrie 2019 – VeriGraft/EASME