Lieta T-688/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. oktobrī – VeriGraft/EASME