Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2018/1926 tad-19 ta' Novembru 2018 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed, f'isem l-Unjoni Ewropea, fil-Grupp ta' Esperti dwar il-Ftehim Ewropew dwar il-ħidma ta' ekwipaġġi ta' vetturi involuti fit-trasport internazzjonali bit-triq tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti