Zadeva T-622/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2017 – Lauritzen Holding/EUIPO – DK Company (IWEAR) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Evropske unije IWEAR — Prejšnja besedna znamka Evropske unije INWEAR — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)