Informacije koje su priopćile države članice u vezi sa zabranom ribolova