Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2204/90, 24. juuli 1990, millega sätestatakse piima- ja piimatooteturu ühise korralduse täiendavad üldised eeskirjad juustu osas