Trattat Li Jistabbilixxi kostituzzjoni għall-Ewropa - PARTI I - TITOLU I - TIFSIR U GĦANIJIET TA' L-UNJONI - Artikolu I-5