TITJUR Comisia/Belgia Concluziile avocatului general Mischo prezentate la data de22 octombrie 1987. # Comisia Comunităților Europene împotriva Regatului Belgiei. # Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - A șasea directivă. # Cauza 391/85.