Trattat Li Jistabbilixxi kostituzzjoni għall-Ewropa - PARTI I - TITOLU VI - ĦAJJA DEMOKRATIKA TA' L-UNJONI - Artikolu I-52