Τροποποίηση στην πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες κατανομής διαθέσιμου χρόνου (SLOT) στους κοινοτικούς αερολιμένες