Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9053 – Sumitomo/Tierra/JV) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP.)