Zadeva T-677/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 27. februarja 2019 – Bowles/ECB