Mål T-293/20: Talan väckt den 18 maj 2020 – Ruiz-Ruiz mot kommissionen