Mål T-293/17: Tribunalens beslut av den 23 oktober 2018 – Fakro mot kommissionen (Konkurrens — Missbruk av dominerande ställning på marknaden för takfönster — Passivitetstalan — Avslagsbeslut som medför att passiviteten upphör — Anledning saknas att döma i saken)