Дело T-293/17: Определение на Общия съд от 23 октомври 2018 г. — Fakro/Комисия (Конкуренция — Злоупотреба с господстващо положение на пазара на покривни прозорци — Иск за установяване на неправомерно бездействие — Решение за отхвърляне, с което бездействието се прекратява — Липса на основание за произнасяне)