Verordening (EEG) nr. 603/92 van de Commissie van 10 maart 1992 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd