Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 206/91 του Συμβουλίου σχετικά με τον αποκλεισμό των γαλακτοκομικών προϊόντων από το καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης και από ορισμένες συνήθεις εργασίες