Mål T-504/20: Överklagande ingett den den 11 augusti 2020 – Soapland mot EUIPO – Norma (Manòu)