Zadeva T-504/20: Tožba, vložena 11. avgusta 2020 – Soapland/EUIPO – Norma (Manòu)