Lieta T-504/20: Prasība, kas celta 2020. gada 11. augustā – Soapland/EUIPO – Norma (“Manòu”)