Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1057 a Comisiei din 1 iulie 2015 de modificare a Deciziei 2012/715/UE de stabilire a unei liste de țări terțe cu un cadru de reglementare aplicabil substanțelor active pentru medicamente de uz uman și cu activitățile aferente de control și de aplicare a legii care să garanteze un nivel de protecție a sănătății publice echivalent cu cel din Uniune (Text cu relevanță pentru SEE)