Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/915 fir-rigward tal-perjodu referenzjarju maħsub biex jintuża għall-kejl tat-tkabbir tal-emissjonijiet tas-CO2, biex jitqiesu l-konsegwenzi tal-pandemija tal-COVID-19 fil-kuntest tal-iskema CORSIA