Cauza T-320/19: Acțiune introdusă la 27 mai 2019 — BV/Comisia