Lieta T-320/19: Prasība, kas celta 2019. gada 27. maijā — BV/Komisija