Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/455 της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2019, για την υποχρέωση καταγραφής των εισαγωγών μειγμάτων ουρίας και νιτρικού αμμωνίου καταγωγής Ρωσίας, Τρινιδάδ και Τομπάγκο και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής