Deċiżjoni tal-kunsill (UE) 2020/710 tal-25 ta’ Mejju 2020 li temenda d-Deċiżjoni 1999/70/KE dwar l-awdituri esterni tal-banek ċentrali nazzjonali, rigward l-awdituri esterni tal-Latvijas Banka