ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE OVER HET VOORSTEL VOOR EEN BESCHIKKING VAN DE RAAD TOT VASTSTELLING VAN EEN SPECIFIEK PROGRAMMA VOOR ONDERZOEK EN TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING OP HET GEBIED VAN MARIENE WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE ( 1990-1994 )