Zaak C-264/92: Beroep, op 10 juni 1992 ingesteld door H. Johannsen tegen Raad en Commissie van de Europese Gemeenschappen