Zaak C-41/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italië) op 22 januari 2018 — Meca Srl / Comune di Napoli