Mnenje Komisije z dne 7. novembra 2017 o spremenjenem načrtu za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz obrata za recikliranje kovin Cyclife UK Ltd, ki se nahaja v Workingtonu v Cumbrii v Združenem kraljestvu$