Deċiżjoni tal-Kunsill tat-3 ta’ Lulju 2020 li taħtar membri tal-Kumitat Xjentifiku u Tekniku 2020/C 223 I/01