Konklużjonijiet ta' l-Avukat Ġenerali - Jacobs - 20 ta' Jannar 2005. # P. Charles u T. S. Charles-Tijmens vs Staatssecretaris van Financiën. # Talba għal deċiżjoni preliminari: Hoge Raad der Nederlanden - l-Olanda. # Sitt Direttiva VAT - Tnaqqis ta' l-input tax - Beni immobbli użati parzjalment għall-impriża u parzjalment għall-użu privat. # Kawża C-434/03. TITJUR Charles u Charles-Tijmens