Ir-rekwiżiti tal-UE għall-oqfsa baġitarji nazzjonali