Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9116 – Morgan Stanley / VTG) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)