Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2020/2060 tas-7 ta’ Diċembru 2020 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fil-Kumitat tal-Kummerċ stabbilit skont il-Ftehim ta’ Sħubija Interim bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Istati tal-Paċifiku, min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-emendar ta’ dak il-Ftehim sabiex titqies l-adeżjoni tal-Istat Indipendenti ta’ Samoa u tal-Gżejjer Solomon