Trattat Li Jistabbilixxi kostituzzjoni għall-Ewropa - Protokolli u annessi - Anness I - Lista prevista fl-Artikolu III-226 tal-Kostituzzjoni