Deċiżjoni tal-Bord ta’ Tmexxija (Privat) tal-Europol tal- 1 ta’ Diċembru 2009 bi ftehim dwar il-kondizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti mill-Europol għall-varjazzjoni fl-ammonti msemmija fl-Appendiċi għad-Deċiżjoni tal-Bord ta’ Tmexxija tal-Europol tas- 16 ta’ Novembru 1999 dwar it-taxxi applikabbli għal salarji u bonusijiet imħallsa lill-membri tal-personal tal-Europol għall-benefiċċju tal-Europol