TITJUR Commune de Braine-le-Château m.fl. Domstolens Dom (Sjette Afdeling) af 1. april 2004. # Commune de Braine-le-Château (C-53/02) og Michel Tillieut m.fl. (C-217/02) mod Région wallonne, med deltagelse af BIFFA Waste Services SA m.fl.. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Conseil d'État - Belgien. # Direktiv 75/442/EØF og direktiv 91/156/EØF - affald - håndteringsplaner - områder eller anlæg, der er egnede til affaldsbortskaffelse - tilladelse, når der ikke er vedtaget en håndteringsplan, der omfatter et landkort med præcis angivelse af de steder, der er fastlagt som bortskaffelsesområder. # Forenede sager C-53/02 og C-217/02.