Întrebare scrisă E-8855/10 Salvador Garriga Polledo (PPE) adresată Comisiei. Hotărârea spaniolă referitoare la reglementarea și controlul publicității pentru serviciile și produsele de investiții