Mål T-519/20: Talan väckt den 13 augusti 2020 – LP mot parlamentet