Regulamentul (UE) 2018/1719 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele pentru coeziunea economică, socială și teritorială și resursele pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă